آیا برای یک ماجراجویی به سبکی دیگر(!) آماده اید؟
گروه بازی سازی کوتاویو این کار را ممکن کرده است. شما در بازی تاج و تخت المپ باید به آتنا کمک کنید تا در مبارزه ای خطیر زئوس را شکست داده و جانشین به حق او شود. 
زئوس، پادشاه خدایان تصمیم می گیرد که وظیفه ی سنگینش را به خدایان جوان تر بسپارد. او پس از تفکر بسیار دخترش آتنا را انتخاب می کند ولی الهه ها و دیگر خدایان با این نظر زئوس مخالف بودند. حال آتنا باید برای اثبات به حق بودنش مبارزه کند تا رقبا را از میان بردارد
 و بازی این طور آغاز می شود...

ویژگی های کلیدی بازی throne of Olympus:
- مبارزه با 12 تا از قوی ترین خدایان المپ
- مبارزه با 10 ها موجود افسانه ای نظیر مدوزا، هایدرا، اژدها ها و...
- کسب مهارت استفاده از 18 نوع حمله ی بنیادی مختلف
- 12 مکان مختلف
- ادعای به دست آوردن تاج و تخت المپ
- و...

لینک دانلود با حجم 182 مگابایتدیدگاه شما
نام :
ايميل:
نظر :
چهار  ضربدر  سه=